Belediye Başkanlığı 12 Pozisyon 68 Personel Alıyor

Belediye Başkanlığı 12 Pozisyon 68 Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 68 personel alımı yapıyor Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden Tekirdağ iş ilanları kapsamında Çerkezköy Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda elektrikçi, çöpçü, şoför, büro elemanı,  beden işçisi, temizlik görevlisi, bekçi, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, sıhhi tesisatçı, kaynak ustası olmak üzere 68 personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Alım Yapılan Pozisyonlar

Elektrikçi 2 Kişi
Çöpçü 15 Kişi
Şoför 6 Kişi
Büro Elemanı 2 Kişi
Beden İşçisi 23 Kişi
Temizlik Görevlisi 2 Kişi
Bekçi 10 Kişi
Elektrik Mühendisi 1 Kişi
İnşaat Mühendisi 2 Kişi
Mimar 2 Kişi
Sıhhi Tesisatçı 2 Kişi
Kaynak Ustası 1 Kişi

Genel Başvuru Şartları

** Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 01.05.2021 günü olup başvurular cerkezkoy_beld_as@hotmail.com e posta adresine yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Resmi İlan
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 01 Mayıs 2021