Belediye Başkanlığı 14 Sürekli İşçi Alımı

Belediye Başkanlığı 14 Sürekli İşçi Alımı

İşkur üzerinden yayımlanan ilanda aşçı, bilgisayar bakım ve onarımcısı (engelli), büro işçisi, çaycı, elektrikçi, garson, marangoz, resepsiyon görevlisi, teknisyen, antrenör… alacak Afyon.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 14 sürekli işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Afyon Sandıklı Belediyesi aşçı, bilgisayar bakım ve onarımcısı (engelli), büro işçisi, çaycı (büro, otel ve diğer işyerlerinde), elektrikçi (genel), diğer elektronik monitörleri, garson (servis elemanı), marangoz, resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı), tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni, vücut geliştirme fitness antrenörü alacak.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  başvuru dilekçesi istenmektedir.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir.

afyon-1.pngafyon-2.png

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlan taşıması zorunludur.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Sandıklı Belediyesi personel alımı ilanına başvuru yapan adayların, istenilen belgeleri şahsen 28/04/2021 - 30/04/2021 tarihleri arasında Sandıklı Belediyesi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

İlan Metni

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021