Belediye Başkanlığı 15 Branşta 34 Personel Alımı

Belediye Başkanlığı 15 Branşta 34 Personel Alımı

İşkur üzerinden yayımlanan ilanlar kapsamında Garson, Aşçı, Mutfak Görevlisi, Bulaşıkçı, Temizlik Görevlisi, Resepsiyon Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi…alımı yapacak Kütahya Belediyesi.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlar kapsamında 2 Garson, 2 Aşçı, 2 Mutfak Görevlisi, 1Tatlı Ustası, 2 Bulaşıkçı, 9 Temizlik Görevlisi, 3 Resepsiyon Görevlisi, 3 Özel Güvenlik Görevlisi, 1 Fizyoterapist, 2 Hemşir-Hemşire, 2 Masör-Masöz, 1 Havuz Görevlisi, 2 Cankurtaran, 1 Elektrikçi, 1 Sıhhı Tesisatçı alımı yapacak Kütahya Belediyesi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER                                                                                                                                                                                                                                                                                                           **Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların başka bir kurumla sözleşmesi bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Kütahya Merkez’de ikamet ediyor olması zorunludur.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Garson

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-30 yaş aralığında olması zorunludur
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 2 yıl deneyimli olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların iş başvuru tarihi itibariyle MEB onaylı Hijyen Belgesine sahip olması zorunludur.

Aşçı

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-45 yaş aralığında olması zorunludur
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ortaokul mezunu olması zorunludur.     
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 2 yıl deneyimli olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların iş başvuru tarihi itibariyle MEB veya MYK onaylı Aşçılık Belgesine sahip olması zorunludur.

Mutfak Görevlisi

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-40 yaş aralığında olması zorunludur
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ortaokul mezunu olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 2 yıl deneyimli olması zorunludur.

Tatlı Ustası 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-45 yaş aralığında olması zorunludur
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ortaokul mezunu olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 2 yıl deneyimli olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların iş başvuru tarihi itibariyle MEB veya MYK onaylı Tatlı Ustası Belgesine sahip olması zorunludur.

Bulaşıkçı, Temizlik Görevlisi 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-45 yaş aralığında olması zorunludur
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur. 

Resepsiyon Görevlisi 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-40 yaş aralığında olması zorunludur
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 2 yıl deneyimli olması zorunludur.

Özel Güvenlik Görevlisi 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-40 yaş aralığında erkek olması zorunludur
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 2 yıl deneyimli olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ÖGG (Silahlı-Silahsız) Belgesi olması zorunludur.

Fizyoterapist 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-40 yaş aralığında  olması zorunludur
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ön lisans Fizyoterapist Bölümü veya lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olması zorunludur. 

Hemşir-Hemşire 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-40 yaş aralığında  olması zorunludur
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az Ön Lisan Hemşirelik Bölümü veya Lisans Hemşirelik Bölümü mezunu olması zorunludur. 

Masör-Masöz 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-40 yaş aralığında  olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 2 yıl deneyimli olması zorunludur.
Havuz Görevlisi 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-40 yaş aralığında  olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 2 yıl deneyimli olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların iş başvuru tarihi itibariyle MEB veya MYK onaylı Havuz Operatörlüğü Belgesine sahip olması zorunludur.

Cankurtaran 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-40 yaş aralığında  olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların iş başvuru tarihi itibariyle MEB veya MYK onaylı Cankurtaran Belgesine sahip olması zorunludur.

Elektrikçi 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-45 yaş aralığında  olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların iş başvuru tarihi itibariyle MEB veya MYK onaylı Elektrik veye Klima Sistemleri Belgesine sahip olması zorunludur.

Sıhhı Tesisatçı  

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-45 yaş aralığında  olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların iş başvuru tarihi itibariyle MEB veya MYK onaylı Sıhhi Tesisat Belgesine sahip olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlan için son başvuru tarihi 12 Şubat 2021 olarak belirtilmiş olup kutahya.bel.tr/isbasvuru.asp adresine yapılacaktır.

İlan metni

Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2021