Belediye Başkanlığı 15 Engelli Beden İşçi Alıyor

Belediye Başkanlığı 15 Engelli Beden İşçi Alıyor

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 15engelli personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre engelli beden işçisi (genel) alacak Mersin Belediyesi.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 15engelli personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre alacak Mersin Belediyesi engelli  beden işçisi (genel) .

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan en %40 engeli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu istenmerktedir. istenmektedir.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Mersin Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Mersin Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 6 Nisan 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  sirket@meskipersonelas.com.tr adresine CV gönderilerek  yapılacaktır.
mersin-002.png

Son Başvuru Tarihi: 06 Nisan 2021