Belediye Başkanlığı 2 Kategoride Personel  Alımı

Belediye Başkanlığı 2 Kategoride Personel Alımı

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre şoför ve veteriner hekim alacak Yalova Armutlu ve Arjemek.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından  personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Yalova Armutlu ve Arjemek şoför ve veteriner hekim alacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Armutlu ve Arjemek personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 10 Nisan 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  ilan metinlerinde belirtilen başvuru adresleine yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

0-b-yalava-arjemek.png0-b-yalova-armutlu.png

Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2021