Belediye Başkanlığı 24 İş Makinesi Operatörü Alımı

Belediye Başkanlığı 24 İş Makinesi Operatörü Alımı

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 24 iş makinesi operatörü alımı yapıyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde..

İŞKUR üzerinden Mersin iş ilanları kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda  yükleyici operatörü, vinç operatörü, silindir operatörü, kazıcı yükleyici operatörü, greyder operatörü, beton asfalt serme operatörü, ekskavatör operatörü olmak üzere  toplam 24 iş makinesi operatörü alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Alım Yapılan Pozisyonlar

Yükleyici Operatörü (Loder) 1 Kişi 
Vinç Operatörü 1 Kişi
Silindir (Bandajlı) Operatörü 7 Kişi
Kazıcı Yükleyici Operatörü 3 Kişi
Greyder Operatörü 4 Kişi
Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Operatörü 1 Kişi
Ekskavatör (Lastikli) Operatörü 5 Kişi 
Asfalt Distribütör Operatörü 2 Kişi

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 15.02.2021 günü olup, başvurular aşağıdaki e posta adresine yapılacaktır.

mersin-basvuru-004.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnini aşağıdadır
Yükleyici Operatörü (Loder) 

yukleyici-operatoru-ilani-001.jpg
Vinç Operatörü 

vinc-operatoru-ilani.jpg
Silindir (Bandajlı) Operatörü 

silindir-operatoru-ilani.jpg
Kazıcı Yükleyici Operatörü 

kazici-yukleyici-operatoru-ilani.jpg
Greyder Operatörü 

greyder-operatoru-ilani.jpg
Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Operatörü 

beton-asfalt-serme-operatoru-alimi.jpg
Ekskavatör (Lastikli) Operatörü 

ekskavator-operatoru-ilani.jpg
Asfalt Distribütör Operatörü

asfalt-distributor-operatoru-ilani.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2021