Belediye Başkanlığı 24 Kategoride 80 Daimi Personel Alımı

Belediye Başkanlığı 24 Kategoride 80 Daimi Personel Alımı

İŞKUR üzerinden daimi personel alımı yapılması için İzenerji tarafından yayımlanan ilanda 24 branşta 80 daim personel alımı yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR üzerinden 80 daimi personel alımı yapılması için İzmir Belediyesi İzenerji İnsan Kayn. Bak. Onarım Enerji Güv. Hiz. İlaçlama Ve Turizm San. Tic. A.Ş. tarafından yayımlanan ilanda Mezar Kazma İşçisi,  Kapı Kontrol Görevlisi, Yönetici Sekreteri, Hayvan Bakıcısı, Temizlik Personeli, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Şoför, Enerji Teknikeri, Biyosidal Ürün Uygulayıcı, Aşçı, Garson, Sosyal Hizmet Uzmanı, Dağıtım Personeli (Gıda), Elektrik Teknikeri, Çocuk Gelişimci, Boyacı, Büro Personeli, Eğitmen (Ses), Eğitmen (Tiyatro), Eğitmen (Spor), Müzisyen, Makine Teknikeri, Grafiker ve İnşaat Teknikeri alımı yapılacağı duyuruldu.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Öz Geçmiş (CV) istenmektedir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 1 yıl deneyimli olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
Mezar Kazma İşçisi (1 kişi)
Kapı Kontrol Görevlisi (2 kişi)
Hayvan Bakıcısı (6 kişi)
Temizlik Personeli( 9 kişi)
Garson (1 kişi)
Dağıtı Personeli (Gıda) (3 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.  
Yönetici Sekreter  (1 kişi)
Büro Personeli (8 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların bilgisayar ve ofis malzemelerini kullanıyor olması zorunludur. 
Sıhhi Tesisat Teknisyeni (1 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olması zorunludur.
Şoför (26 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ortaokul mezunu olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların B Sınıfı Ehliyet, SRC, Psikoteknik Değerlendirme Belgesine sahip bulunması zorunludur.
Enerji Teknikeri (1 kişi)
Elektrik Teknikeri (1 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması zorunludur.
Biyosidal Ürün Uygulayıcı (5 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların geçerli belge/sertifikaya sahip olması zorunludur.
Aşçı (1 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mesleki ve teknik bilgilere sahip olması zorunludur.
Sosyal hizmet Uzmanı (1 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların üniversitelerin Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olması zorunludur.
Çocuk Gelişimci (2 kişi) 
Bayan olması tercih edilir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların üniversitelerin Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun olması zorunludur.
Boyacı (1 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunludur.
Eğitmen (Ses) (2 kişi)
Eğitmen (Tiyatro) (1 kişi)
Eğitmen (Spor) (2 kişi)
Grafiker (1 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların üniversitelerin alan ile ilgili bölümlerinden mezun olması zorunludur.
Müzisyen (1 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.
Makine Teknikeri (2 kişi)
İnşaat Teknikeri (1 kişi)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların meslek yüksek okulu veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması zorunludur.
BAŞVURU BİLGİLERİ
Son başvuru tarihi 21 Ocak 2021 günü olup başvurular www.izenerji.com.tr internet adresi üzerinden CV Bankasına online olarak yapılacaktır.

İlan metni için link

Son Başvuru Tarihi: 21 Ocak 2021