Belediye Başkanlığı 35 Yaş Ve Üzeri Memur Alımı

Belediye Başkanlığı 35 Yaş Ve Üzeri Memur Alımı

Belediye Başkanlığı tarafından 35 yaşını tamamlamış personel alım yapılması için ilan yayımlandı.Yayımlanan ilan kapsamında sınavla Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak Gaziantep Şahinbey Belediyesi.

Belediye Başkanlığı tarafından 35 yaşını tamamlamış personel alım yapılması için ilan yayımlandı.Yayımlanan ilan kapsamında Gaziantep Şahinbey Belediyesi sınavla Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak.  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek Başvuru Formu istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı istenmektedir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 01.01.2021 tarihi itibari ile 35 yaşını tamamlamış olması zorunludur. 01/01/1986 tarihi ve daha sonra doğanlar başvuru yapabilirler.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlan taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların üniversitelerin dört yıllık İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ÖSYM tarafından; 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucunda P- 48 puan türünden 80 ve daha yukarı puan almış olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olması zorunludur.      
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip olması zorunludur. 

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Başvurular 01 Mart 2021 ile 19 Mart 2021 tarihleri arasında Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup şehir dışından yapılan başvurularda  Posta yolu ile başvurular kabul edilecektir
gaziantep.pnggaziantep-2-001.png

Son Başvuru Tarihi: 19 Mart 2021