Belediye Başkanlığı 4 Branşta 5 Personel Alıyor

Belediye Başkanlığı 4 Branşta 5 Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında şoför, yazılı basın muhabiri,  ziraat mühendisi,  çöp toplama işçisi alımı yapıyor Aydın Koçarlı Belediyesi. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden Aydın iş ilanları kapsamında Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda şoför, yazılı basın muhabiri,  ziraat mühendisi,  çöp toplama işçisi alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Şoför    1 Kişi En Az İlkokul Mezunu
Yazılı Basın Muhabiri    1 Kişi Lise Mezunu
Ziraat Mühendisi    1 Kişi
Çöp Toplama İşçisi    2 Kişi En Az İlkokul Mezunu

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
k - Aydın Koçarlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 16.01.2021 günüdür.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnini aşağıdadır
Şoför İlanı

sofor-007.jpg
Yazılı Basın Muhabiri İlanı

yazilibasinmuhabiri.jpg
Ziraat Mühendisi İlanı

ziraatmuhendisi.jpg
Çöp Toplama İşçisi İlanı

coptoplamaiscisi.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2021