Belediye Başkanlığı 4 Pozisyon 11 Personel Alımı

Belediye Başkanlığı 4 Pozisyon 11 Personel Alımı

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında personel alımı yapıyor İstanbul Küçükçekmece Belediyesi. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde..

İŞKUR üzerinden İstanbul iş ilanları kapsamında Küçükçekmece Belediyesi 11 personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda Büro Personeli, İnşaat Teknikeri,  Süpürgeci, Tesis Sorumlusu  olmak üzere toplam 11 personel  alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Küçükçekmece Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Küçükçekmece Belediyesi alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Küçükçekmece Belediyesi alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Küçükçekmece Belediyesi alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Küçükçekmece Belediyesi alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Küçükçekmece Belediyesi alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.
 

Alım Yapılan Pozisyonlar ve Özel Başvuru Şartları 

Büro Personeli  3 Kişi  - Daimi – Önlisan / Lise Mezunu
İnşaat Teknikeri 1 Kişi – Lisans Mezunu
Süpürgeci    5 Kişi – Lisans Mezunu 
Tesis Sorumlusu   2 Kişi - Engelli
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
 

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 06.03.2021 günüdür. Başvurular basvuru@kitas.ist mail adresine yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

kitas-1.pngkitas-2-insaat-teknikeri.pngkitas-3-supurgeci.pngkitas-4-tesis-sorumlusu.png

Son Başvuru Tarihi: 06 Mart 2021