Belediye Başkanlığı 40 Zabıta Memuru Alacak

Belediye Başkanlığı 40 Zabıta Memuru Alacak

Belediye Başkanlığı tarafından 40 memur alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Zabıta Memuru alımı yapacağını duyurdu İstanbul Fatih Belediyesi.

Belediye Başkanlığı tarafından 40 memur alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Zabıta Memuru almı yapacağını duyurdu İstanbul Fatih Belediyesi.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az mezunu olması zorunludur.     
** Fatih Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur. 

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Fatih Belediyes personel alımı ilanı için başvurular 26.04.2021- 30.04.2021 tarihleri arasında Fatih Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54 adresine  şahsen yapılacak olup olup boy ve kilo ölçümü sonrası geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte başvurularını tamamlayabileceklerdir.
0-fatih-1.png0-fatih2.png0-fatih-3.png0-fatih-4.png

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021