Belediye Başkanlığı 45 Zabıta Memuru Alımı Başlıyor

Belediye Başkanlığı 45 Zabıta Memuru Alımı Başlıyor

İŞKUR üzerinden 45 memur alımı için İstanbul iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre en az lise mezunu zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı.

İŞKUR üzerinden 45 memur alımı için İstanbul iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı en az lise mezunu zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

* Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
* Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
* Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
* Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
* Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
* Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
* Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
* Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
* Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
* Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
* Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Zabıta Memuru alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Zabıta Memuru alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Zabıta Memuru alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Zabıta Memuru alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Zabıta Memuru alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Zabıta Memuru alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

**İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
**Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
**657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
**Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
**13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

zabita-001.jpg

BAŞVURU BİLGİSİ

Üsküdar Belediye Başkanlığı. Zabıta Memuru alımı ilanına Başvurular  26 Nisan 2021 - 30 Nisan 2021 tarihi (saat 17:00’akadar) tarihleri arasında  şahsen yapılacaktır. 
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35
ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Başvuru Kılavuzu
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021