Belediye Başkanlığı 5 Branşta 46 Personel Alıyor

Belediye Başkanlığı 5 Branşta 46 Personel Alıyor

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından personel alım için yayımlanan ilanlar kapsamında Hemşie, Elektrikçi, Beden İşçisi, Güreş Antrenörü, Kepçe Operatörü alıyor Muğla Köyceğiz Belediyesi.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından personel alım için yayımlanan ilanlar kapsamında Muğla Köyceğiz Belediyesi Hemşie, Elektrikçi, Beden İşçisi, Güreş Antrenörü, Kepçe Operatörü alıyor. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Köyceğiz Halk Bankası Şubesinden maaş hesabı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
**Belediye Elektrikçi alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Ustalık Belgesi istenmektedir
**Belediye Güreş Antrenörü alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Güreş Antrenörlük Belgesi istenmektedir
**Belediye Kepçe Operatörü alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kepçe Operatörlük Belgesi istenmektedir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Bayramiç ilçe sınırları içinde ikamet etmiş ve ediyor olması zorunludur.
**Belediye Hemşire alımı ilanına başvuracak olan adayların en az sağlık meslek lisesi mezunu olması veya sağlık meslek eğitimi veren yüksek öğrenim mezunu olması zorunludur.     
**Belediye Beden İşçisi alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlan için son başvuru tarihi 12 Şubat 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Ulucami  Mah. Atatürk Bulvarı No:97 Köyceğiz Muğla adresine yapılacaktır.
mugla-beden-iscisi.pngmugla-elektrikci.pngmugla-gures-antrenoru.pngmugla-hemsire.png

mugla-kepce-operatoru.png

Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2021