Belediye Başkanlığı 5 Personel Alıyor

Belediye Başkanlığı 5 Personel Alıyor

Belediye Başkanlığı personel alım yapılması için ilan yayımlandı.Yayımlanan ilanlar kapsamında Muhasebe Meslek Elemanı, Sosyolog, Mezarlık Görevlisi alımı yapacak Kırıkkale Bahşili Belediyesi.

Belediye Başkanlığı personel alım yapılması için ilan yayımlandı.Yayımlanan ilanlar kapsamında Muhasebe Meslek Elemanı, Sosyolog, Mezarlık Görevlisi alımı yapacak Kırıkkale Bahşili Belediyesi.  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan İş Başvuru Formu istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Bahşili ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
**Muhasebe Meslek Elemanı alımı ilanına başvuracak olan adayların Kamu Yönetimi Bölmü mezunu olması gereklidir.
**Muhasebe Meslek Elemanı alımı ilanına başvuracak olan adayların 35-40 yaş arası bayan olması zorunludur.     
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.
**Sosyolog alımı ilanına başvuracak olan adayların üniversitelerin sosyoloji eğitimi veren fakültelerinden mezun olması zorunludur.
**Sosyolog alımı ilanına başvuracak olan adayların 20-25 yaş arası bayan olması zorunludur.
**Mezarlık Görevlisi alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.
**Mezarlık Görevlisi alımı ilanına başvuracak olan adayların 30 yaş üzeri erkek olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlan için son başvuru tarihi 10 Şubat 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Hüseyin Onbaşı Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Belediye Hizmet Binası No:23 Bahşili Kırıkkale adresine yapılacaktır.
bahsili-muhasebe-meslekelemni.pngbahsili-sosyolog.pngbahsili-mezarlikgorevlisi.pngbahsili-form.png

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2021