Belediye Başkanlığı 52 Daimi Şoför Alıyor

Belediye Başkanlığı 52 Daimi Şoför Alıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden 50 daimi Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında şoför alımı yapılacak. İşte detaylar...

İŞKUR İş İlanları üzerinden 50 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 otobüs şoförü alacak.
 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların  (E) sınıfı sürücü belgesi olması zorunludur.
bursa-sofor.png

BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 17 Ekim 2021 günü olup başvurular Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com

Son Başvuru Tarihi: 17 Ekim 2021