Belediye Başkanlığı 55 Zabıta Memuru  Alacak

Belediye Başkanlığı 55 Zabıta Memuru Alacak

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 55 memur alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında zabıta memuru alacağını bildirdi İstanbul Beykoz Belediyesi.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 55 memur alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında bildirdi İstanbul Beykoz Belediyesi zabıta memuru alacağını.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  başvuru formu istenmektedir. Belediyemizin internet sayfasından (http://www.beykoz.bel.tr) temin edeceklerdir.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan KPSS sonuç belgesinin barkodlu çıktısı istenmektedir.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlan taşıması zorunludur.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur. 
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ön lisans mezunu olması zorunludur.     
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.

beykoz.png

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Beykoz Belediyesi personel alımı ilanı için başvurmak isteyen adayların başvuru belgelerini  25.05.2021 - 28.05.2021 tarihleri arasında Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru Klavuzu

Son Başvuru Tarihi: 28 Mayıs 2021