Belediye Başkanlığı 6 Branş 8 Kamu Personeli Alımı

Belediye Başkanlığı 6 Branş 8 Kamu Personeli Alımı

İşkur üzerinden yayımlanan ilanlara göre Peyzajcı, Halkla İlişkiler Görevlisi, Büro Personeli, Muhasebeci, Çocuk Gelişimi Personeli, İdari İşler ve Muhasebe Personeli alacak Ankara Çankaya Belediyesi

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlar kapsamında Ankara Çankaya Belediyesi Peyzajcı, Halkla İlişkiler  Görevlisi, Büro Personeli, Muhasebeci, Çocuk Gelişimi Personeli, İdari İşler ve Muhasebe Personeli alacak.. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ VE İLAN METİNLERİ

İlan için son başvuru tarihi 23 Şubat 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  İmrahor Mah. İmrahor Cd. No51 Çankaya Ankara adresine yapılacaktır.
Peyzajcı

cankaya-1-peyzajci.png
Halkla İlişkiler Görevlisi

cankaya-2-halkla-iliskiler-gorevlisi.png
Büro Personeli

cankaya-3-buro-personeli-1.pngcankaya-4-buro-personeli-2.png
Muhasebeci

cankaya-5-muhasebeci.png
Çocuk Gelişimi Personeli

cankaya-6-cocuk-gelisim-personeli.png
İdari İşler ve Muhasebe Personeli

cankaya-7-idari-isler-ve-muhasebe-personeli.png

Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2021