Belediye Başkanlığı 60-65 KPSS Puanla Daimi Kadro 7 Personel Alacak

Belediye Başkanlığı 60-65 KPSS Puanla Daimi Kadro 7 Personel Alacak

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 7 personel alımı yapıyor Yalova Termal Belediyesi Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden Yalova iş ilanları kapsamında Termal Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda mühendis, memur, itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Termal Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Termal Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Termal Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Termal Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Termal Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Termal Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Alım Yapılan Pozisyonlar 

kadro-003.jpg
Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
k - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.
Başvuru Bilgisi
**Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 19.04.2021 - 23.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30- 17.30 arasında) Belediyenin Termal İlçesi, Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresinde yer alan Termal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir. 
**Elektronik ortamda belediyemiz admin@termal.bel.tr internet adresine gönderilecektir.
**Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Gökçedere   Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No: 50 adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 
**Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
**İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Termal Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Başvuru Kılavuzu
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 23 Nisan 2021