Belediye Başkanlığı 73 Personel Alımı

Belediye Başkanlığı 73 Personel Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 73 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında arkeoloji mesleği ve beden işçisi alacak Karaman Kazancı.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 73 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Karaman Kazancı arkeoloji mesleği ve beden işçisi alacak.
 . 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  dilekçe istenmektedir.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kazancı personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Kazancı personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 22 Nisan  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Kazancı Belediyesine şahsen adresine yapılacaktır.
kazanci-1.pngkazanci-2.png

Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2021