Belediye Başkanlığı 76 Vasıfsız İşçi Alıyor

Belediye Başkanlığı 76 Vasıfsız İşçi Alıyor

şkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 76 işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında vasıfsız işçi alımı yapacak Denizli PERAŞ.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 76 işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında vasıfsız işçi alımı yapacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  CV istenmektedir.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur. 
** personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Denizli PERAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların il sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur..

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Denizli PERAŞ personel alımı ilanı için başvurular 26.04.2021 - 28.04.2021 tarihleri arasında ik@denizliperas.com adresineCV gönderilerek yapılacaktır.
denizli-peras-002.png

Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2021