Belediye Başkanlığı 85 Personel Alımı! Son Gün

Belediye Başkanlığı 85 Personel Alımı! Son Gün

İŞKUR üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 85 personel alımı yapılması için İstanbul ve Ankara iş ilanları Yayımlandı. Yayımlanan ilanda şoför ve temizlik işçisi alacak Aydın Kuşadası Belediyesi.

İŞKUR üzerinden Aydın iş ilanları kapsamında Kuşadası Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda şoför ve temizlik işçisi olmak üzere 85 personel alımı yapacağını duyurmuştur.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Aydın Kuşadası Belediyesi 85 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Aydın Kuşadası Belediyesi 85 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Aydın Kuşadası Belediyesi 85 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Aydın Kuşadası Belediyesi 85 personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Aydın Kuşadası Belediyesi 85 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Aydın Kuşadası Belediyesi 85 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

Şoför  B – C Sınıfı 3 Kişi – En Az İlkokul Mezunu
Temizlik İşçisi – Süpürge 35 Kişi
Temizlik İşçisi – Araç Arkası 20 Kişi 
Şoför -  E Sınıfı  22 Kişi
Şoför – Motosiklet 5 Kişi

GEREKLİ OLAN BELGELER

** Kuşadası Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
** Kuşadası Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
** Kuşadası Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
** Kuşadası Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
** Kuşadası Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
** Kuşadası Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
** Kuşadası Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
** Kuşadası Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
** Kuşadası Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
** Kuşadası Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

BAŞVURU BİLGİSİ

Son başvuru tarihi 26.04.2021 günü olup başvurular temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi Değirmendere Mah. Göcek Kavşağı mevkii No:4 Kuşadası Aydın adresine yapılacaktır.
İlan Metni

Son Başvuru Tarihi: 26 Nisan 2021