Belediye Başkanlığı 9 Branşta 34 Personel Alımı

Belediye Başkanlığı 9 Branşta 34 Personel Alımı

İşkur üzerinden yayımlanan ilanlar kapsamında Kaynakçı, Şoför, Oto Tamircisi, Otomotiv Elektrikçisi, İnşaat Teknolojisi Teknikeri, Halkla İlişkiler Görevlisi, Beden İşçisi… alıyor Çorum Belediyesi.

İşkur üzerinden  Belediye Başkanlığı personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında Çorum Belediyesi Kaynakçı, Şoför, Oto Tamircisi, Otomotiv Elektrikçisi, Oto Fren Bakım-Onarımcısı, İnşaat Teknolojisi Teknikeri, Halkla İlişkiler Görevlisi,Yağlayıcı ve Gresleyici, Beden İşçisi alıyor Çorum Belediyesi. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Özgeçmiş Formu istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Çorum il sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye Kaynakçı, Otomotiv Elektrikçisi, Yağlayıcı ve Gresleyici alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.  
**Belediye Halkla İlişkiler Görevlisi alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lisans mezunu olması zorunludur.   
**Belediye Şoför, Oto Tamircisi, Oto Fren Bakım-Onarımcısı, yaş aralığında erkek olması zorunludur alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.      
**Belediye Şoför, oto Tamircisi alımı ilanına başvuracak olan adayların C sınıfı ehliyete sahip olması zorunludur.     
**Belediye Kaynakçı, Yağlayıcı ve Gresleyici alımı ilanına başvuracak olan adayların B sınıfı ehliyete sahip olması zorunludur.
**Belediye Kaynakçı, Şoför, Oto Tamircisi, Otomotiv Elektrikçisi, Yağlayıcı ve Gresleyici alımı ilanına başvuracak olan adayların 20-50 yaş aralığında erkek olması zorunludur. 
**Belediye Beden İşçisi alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-50 yaş aralığında erkek olması zorunludur. 
**Belediye İnşaat Teknolojisi Teknikeri, Halkla İlişkiler Görevlisi alımı ilanına başvuracak olan adayların 18-40 yaş aralığında olması zorunludur. 
**Belediye İnşaat Teknolojisi Teknikeri, Halkla İlişkiler Görevlisi alımı ilanına başvuracak olan adayların erkek olması tercih nedenidir. 
**Belediye İnşaat Teknolojisi Teknikeri alımı ilanına başvuracak olan adayların üniversitelerin İnşaat Teknolojisi önlisans bölümlerinden mezun olması zorunludur.
**Belediye İnşaat Teknolojisi Teknikeri, Halkla İlişkiler Görevlisi alımı ilanına başvuracak olan adayların Microsoft Office ugulamalarına hakim olması, Word, Excel, Powerpoint programlarını iyi derecede kullanması zorunludur.
**Belediye İnşaat Teknolojisi Teknikeri, Halkla İlişkiler Görevlisi alımı ilanına başvuracak olan adayların seyahat engeli olmaması ve sürücü belgesine sahip olması tercih nedenidir. 
**Belediye Halkla İlişkiler Görevlisi alımı ilanına başvuracak olan adayların iletişim, ikna kabiliyeti ve mülakat becerileri yüksek, zaman yönetimi ve insan ilişkilerinde başarılı olması zorunludur.
**Belediye Kaynakçı, Oto Tamircisi alımı ilanına başvuracak olan adayların Ustalık Belgesi, Meslek Lisesi Diploması veya Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması tercih nedenidir.
**Belediye Otomotiv Elektrikçisi, Oto Fren Bakım-Onarımcısı alımı ilanına başvuracak olan adayların C sınıfı ehliyete sahip olması tercih nedenidir.
**Belediye Otomotiv Elektrikçisi, Oto Fren Bakım-Onarımcısı, Yağlayıcı ve Gresleyici  alımı ilanına başvuracak olan adayların adayların Ustalık Belgesi, Meslek Lisesi Diploması veya Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunludur. 
**Belediye Kaynakçı alımı ilanına başvuracak olan adayların Forklift Operatörü ve Vinç Operatörü belgelerine sahip olması tercih nedenidir.
**Belediye Şoför, Oto Tamircisi, Otomotiv Elektrikçisi, Oto Fren Bakım-Onarımcısı, Yağlayıcı ve Gresleyici alımı ilanına başvuracak olan adayların 5  yıl deneyimli olması zorunludur.   
**Belediye Kaynakçı alımı ilanına başvuracak olan adayların 3 yıl deneyimli olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlan için son başvuru tarihi 12 Şubat 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  personelsirketi@corum.bel.tr adresine yapılacaktır.

İlan metni

Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2021