Belediye Başkanlığı 92 Personel Alacak

Belediye Başkanlığı 92 Personel Alacak

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 92 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi ve at antrenörü alacak İzmir Ödemiş Belediyesi.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 92 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında İzmir Ödemiş Belediyesi beden işçisi ve at antrenörü alacak.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  dilekçe istenmektedir. 
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Ödemiş Belediyesi personel alımı ilanı için başvurular 26.04.2021 - 28.04.2021 tarihleri arasında Kuvvetli Mah. Manyası Cad. No:202 Ödemiş İzzmir Ödemiş Belediyesi Personel Limited Şirketine veya personelhizmetleri@odemis.bel.tr  adresinden yapılacaktır.
izmir-odemis.png

Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2021