Belediye Başkanlığı Daimi Kaynakçı Alıyor

Belediye Başkanlığı Daimi Kaynakçı Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında kaynakçı alımı yapıyor Kırklareli Babaeski Belediyesi.  Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden Kırklareli iş ilanları kapsamında Kırklareli Babaeski Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 8 kadrolu müzisyen alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları
*Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
*Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
*Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
*Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
*Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
*Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Kırklareli Babaeski Belediyesi kaynakçı alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 02.03.2021 günüdür

kirklareli-isbasuvuru.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnini aşağıdadır

kirklareli-ilan.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
 

Son Başvuru Tarihi: 02 Mart 2021