Belediye Başkanlığı En Az 60 KPSS İle 100 Memur Alımı

Belediye Başkanlığı En Az 60 KPSS İle 100 Memur Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından en az 60 KPSS puan ile 100 memur alımı yapılması için ilan yayımlandı.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından en az 60 KPSS puan ile 100 memur alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alacak.
  
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  başvuru formu istenmektedir.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir.

itfaiye.png

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlan taşıması zorunludur.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** İzmir Büyükşehir Belediyesipersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 28 Mayıs 2021 olarak belirtilmiş olup İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca İZMİR adresinde mesai saatleri içerisinde şahsen  yapılacaktır.
Başvuru Klavuzu

Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2021