Belediye Başkanlığı En Az İlköğretim 10 İşçi Alımı

Belediye Başkanlığı En Az İlköğretim 10 İşçi Alımı

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 10 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında bahçe bakım elemanı alımı yapacak Çanakkale Gelibolu.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 10 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Çanakkale Gelibolu bahçe bakım elemanı alımı yapacağını bildirdi.
  
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları 

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Çanakkale Gelibolu personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 25 Mart 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. Muhasebe Birimi Camikebir Mah. Belediye Cad.  No:18 Gelibolu Çanakkale adresine şahsen yapılacaktır..
gelibolu.png

Son Başvuru Tarihi: 25 Mart 2021