Belediye Başkanlığı En Az İlköğretim 15 İşçi Alımı

Belediye Başkanlığı En Az İlköğretim 15 İşçi Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 15 işçi alımı için İstanbul ve Ankara iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi (temizlik) alacak Zonguldak Filyos Belediyesi.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 15 işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Zonguldak Filyos Belediyesi beden işçisi (temizlik) alacak.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  dilekçe istenmektedir.
** Filyos Belediyesi Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 22 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların belde  sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Filyos Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretim mezunu olması zorunludur.     

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Filyos Belediyesi personel alımı ilanı için başvurular 04.05.2021 - 06.05.2021 tarihleri arasında Filyos Belediyesi Personel Limited Şirketine yapılacaktır.
filyos-zongulda.png

Son Başvuru Tarihi: 06 Mayıs 2021