Belediye Başkanlığı En Az İlköğretim 50 İşçi Alımı

Belediye Başkanlığı En Az İlköğretim 50 İşçi Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 50 işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi alacak Yozgat Boğazlıyan Belediyesi.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 50 işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi alacak Yozgat Boğazlıyan Belediyesi.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Boğazlıyan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Boğazlıyan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Boğazlıyan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Boğazlıyan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Boğazlıyan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Boğazlıyan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Boğazlıyan Belediyespersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Boğazlıyan Belediyes personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 20 Nisan  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular Sulama Taahhüt Eğitim Turizm Gıda Hizmet Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. adresine yapılacaktır.
yozgat-001.png

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2021