Belediye Başkanlığı En Az İlkokul 25-50 Yaş İşçi Alımı

Belediye Başkanlığı En Az İlkokul 25-50 Yaş İşçi Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 25-50 yaş arası en az ilkokul mezunu işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre temizlik işçisi alacak Karakoçan Elazığ.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 25-50 yaş arası en az ilkokul mezunu  işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Elazığ Karakoçan Belediyesi temizlik işçisi alacak 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan İş Başvuru Formu istenmektedir.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 25-50 yaş arasında olması zorunludur.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Karakoçan ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Karakoçan Belediyesi personel alımı ilanı için başvurular 26.03.2021 - 30.03.2021 tarihleri arasında Karakoçan Belediye Başkanlığı Çeltikçi Yeni Mahalle Hükümet Meydanı No:6 Karakoçan  adresine yapılacaktır.
elazig-001.png

Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2021