Belediye Başkanlığı En Az Okur-Yazar Personel Alımı

Belediye Başkanlığı En Az Okur-Yazar Personel Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından en az okur-yazar personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında bahçe bakım elemanı alacak Afyonkarahisar Özbüyükkalecik.


İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından en az okur-yazar personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Afyonkarahisar Özbüyükkalecik bahçe bakım elemanı alacak.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur..
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kasaba sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Özbüyükkalecik personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az okur-yazar olması zorunludur.     

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Özbüyükkalecik personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 19 Nisan  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular Özbüyükkalecik Ltd.Şti. yapılacaktır..
afyon-ozbuyukkalecik.png

Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2021