Belediye Başkanlığı Farklı Branşlarda 27 Memur Alımı

Belediye Başkanlığı Farklı Branşlarda 27 Memur Alımı

İşkur üzerinden 27 memur alımı için yayımlanan ilan kapsamında inşaat mühendisi/mimar, kontrol mühendisi, inşaat teknikeri, makine- elektrik-harita teknikeri, alacak Ankara TOBAŞ.


İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 27 memur alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Ankara TOBAŞ inşaat mühendisi/mimar, kontrol mühendisi, inşaat teknikeri, makine teknikeri, elektrik teknikeri, harita teknikeri, alacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** TOBAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

TOBAŞ personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 24 Nisan  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  İnfo@tobas.com.tr adresine CV gönderilerek yapılacaktır.
Başvuru Klavuzu

Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2021