Belediye Başkanlığı Farklı Branşlarsa 24 Personel Alımı

Belediye Başkanlığı Farklı Branşlarsa 24 Personel Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilan kapsamında kepçe operatörü, şoför, büro işçisi, temizlik işçisi, tarım işçisi alacak Afyonkarahisar Sinanpaşa.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı 24 personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi kepçe operatörü, şoför, büro işçisi, temizlik işçisi, tarım işçisi alacak.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan 


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 20 temmuz 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Orta Mah. Güney Belediyesi Dış Kapı No:1 Sinanpaşa Afyonkarahisar adresine yapılacaktır.

İLAN METNİ İÇİNİ

https://media.iskur.gov.tr/47221/afyon-guney-bel-tas-tem-ins-san-tic-ltd-sti-20-07-2021.pdf

Son Başvuru Tarihi: 20 Temmuz 2021