Belediye Başkanlığı İlkokul Şoför ve İş Makinesi Operatörü Alıyor

Belediye Başkanlığı İlkokul Şoför ve İş Makinesi Operatörü Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında daimi şoför ve iş makinesi operatörü  alımı yapıyor Sivas Güneykaya Belediye Başkanlığı. Detaylar haberimizde…

İŞKUR üzerinden Sivas iş ilanları kapsamında Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda daimi şoför ve iş makinesi operatörü alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

Kamyon Şoförü

sofor-011.jpg
Greyder Operatörü

greyder_operatoru.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Güneykaya Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi  22.02.2021 günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor   Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/  web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır.  
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

İlan metnini aşağıdadır.

Kamyon Şoförü ilan no: 00005890502

iskurumu-sofor--ilan.jpg

Greyder Operatörü ilan no: 00005890371

iskurumu-ismakinesioperatoru-ilan.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2021