Belediye Başkanlığı Kamu Personeli Alımı

Belediye Başkanlığı Kamu Personeli Alımı

Belediye Başkanlığı tarafından kamu personeli alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında mühendis ve mimar alımı yapacağını bildirdi Antalya Akseki Belediyesi.

Belediye Başkanlığı tarafından kamu personeli alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında Antalya Akseki Belediyesi mühendis ve mimar alımı yapacağını bildirdi.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan İş Başvuru Formu istenmektedir.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı istenmektedir.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir. 
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe istenmektedir.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlan taşıması zorunludur.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların başka bir kurumla sözleşmesi bulunmaması zorunludur.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Bayramiç ilçe sınırları içinde ikamet etmiş ve ediyor olması zorunludur.
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ortaokul mezunu olması zorunludur.     
** Akseki Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Akseki Belediyesi personel alımı ilanına son başvuru tarihi 22.04.2021 günü olarak belirtilmiş olup başvurmak isteyen adayların başvuru belgelerini yaziisleri@akseki.bel.tr adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akseki Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No: 39 Akseki / ANTALYA adresine iletmeleri gerekmektedir.
antalya-1-004.pngantalya-2-004.pngantalya-3-003.png

Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2021