Belediye Başkanlığı KPSS’siz Spor Eğitmeni  Alıyor

Belediye Başkanlığı KPSS’siz Spor Eğitmeni  Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında spor eğitmeni  alımı yapıyor Bursa Kestel Belediye Başkanlığı Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde

İŞKUR üzerinden Bursa iş ilanları kapsamında Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda spor eğitmeni  alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Bursa Kestel Belediye Başkanlığı Spor Eğitmeni  alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Bursa Kestel Belediye Başkanlığı Spor Eğitmeni  alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Bursa Kestel Belediye Başkanlığı Spor Eğitmeni  alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Bursa Kestel Belediye Başkanlığı Spor Eğitmeni  alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Bursa Kestel Belediye Başkanlığı Spor Eğitmeni  alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Bursa Kestel Belediye Başkanlığı Spor Eğitmeni  alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.
**Bursa Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 30 yaşından gün almamış olması gereklidir.
**Bursa Kestel Belediye Başkanlığı Spor Eğitmeni  alımı ilanına başvuracak tüm adayların B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Bursa Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Bursa Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Bursa Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Bursa Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Bursa Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Bursa Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Bursa Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Bursa Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Bursa Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Bursa Kestel Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 28.02.2021 günü olup başvurular e posta adresi üzerinden yapılacaktır.   

bursa-basvuru-001.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnini aşağıdadır

sporegitmeni.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2021