Belediye Başkanlığı Öğrenim Şartsız 45 Beden İşçisi Alımı

Belediye Başkanlığı Öğrenim Şartsız 45 Beden İşçisi Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından öğrenim şartsız 45 işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi alacak Denizli Merkezefendi.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından öğrenim şartsız 45 erkek işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Denizli Merkezefendi beden işçisi alacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  CV istenmektedir.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Denizli Merkezefendi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Denizli Merkezefendi ersonel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Denizli Merkezefendi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 29 Nisan  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  mertaspersonel@hotmail.com adresine CV gönderilerek yapılacaktır.

denizli-merkezefendi-001.png

Son Başvuru Tarihi: 29 Nisan 2021