Belediye Başkanlığı Okur-Yazar Vasıfsız İşçi Alıyor

Belediye Başkanlığı Okur-Yazar Vasıfsız İşçi Alıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden okur-yazar 14 daimi Kamu Personeli Alımı yapılması için Sürekli İşçi Alımları ilanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında vasıfsız işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 14 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Kartal Belediyesi okur-yazar vasıfsız işçi alacak.
 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**  Kartal Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**  Kartal Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**  Kartal Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**  Kartal Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**  Kartal Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**  Kartal Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 

kartursas.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Kartal Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 10 Ekim 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular kartursas@kartursas.com.tr adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 10 Ekim 2021