Belediye Başkanlığı Part Time Personel Alımı

Belediye Başkanlığı Part Time Personel Alımı

Belediye Başkanlığı tarafından part time personel alım yapılması için yayımlanan ilanlar kapsamında Voleybol Antrenörü ve Karete Antrenörü alımı yapacak Bilecik Bozüyük Belediyesi.

Belediye Başkanlığı tarafından part time personel alım yapılması için yayımlanan ilanlar kapsamında Bilecik Bozüyük Belediyesi Voleybol Antrenörü ve Karete Anterenörü alımı yapacak 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan İşkur Portalı veya İşkur Hizmet noktasından alınacak İşe Başvuru Formu istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan antrenörlük belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lisans mezunu olması zorunludur.    
**Voleybol Antrenörü  alımı ilanına başvuracak olan adayların 20-30 yaşaralığında bayan olması zorunludur.
**Voleybol Antrenörü  alımı ilanına başvuracak olan adayların voleybol branşında antrenörlük belgesine sahip olması zorunludur.
**Karete Antrenörü  alımı ilanına başvuracak olan adayların karete branşında antrenörlük belgesine sahip olması zorunludur.
**Karete Antrenörü  alımı ilanına başvuracak olan adayların 25-40 yaşaralığında bay olması zorunludur.
**Karete Antrenörü  alımı ilanına başvuracak olan adayların en az B sınıfı ehliyet sahibi olması zorunludur.
**Karete Antrenörü  alımı ilanına başvuracak olan adayların Bozüyük ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlan için son başvuru tarihi 9 Şubat 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Çarşı Mah. Ürgen Paşa Cad. No:1 Bozüyük Bilecik adresine yapılacaktır.
bilecik-voleybol.pngbilecik-karete.png

Son Başvuru Tarihi: 09 Şubat 2021