Belediye Başkanlığı Sınavla 50 Zabıta Memuru Alacak

Belediye Başkanlığı Sınavla 50 Zabıta Memuru Alacak

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından memur alım yapılması için yayımlanan İstanbul iş ilanı kapsamında 50 zabıta memuru alacağını bildirdi İstanbul Şişli Belediyesi.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 50 memur  alım yapılması için İstanbul iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İstanbul Şişli Belediyesi zabıta memuru alımı yapacağını bildirdi.  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan İş Başvuru Formu istenmektedir.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı istenmektedir.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.  
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlan taşıması zorunludur.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Şişli Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Bayramiç ilçe sınırları içinde ikamet etmiş ve ediyor olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lisans mezunu olması zorunludur.     

sisli-ozel-sartlar-001.png

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Şişli Belediyesi zabıta memuru alımı ilanı için başvurular 19.04.2021 - 07.05.2021 tarihleri arasında yapılacak olup başvurmak isteyen adayların başvuru belgelerini Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
İlan metni

Son Başvuru Tarihi: 07 Mayıs 2021