Belediye Başkanlığı Şoför Alımı

Belediye Başkanlığı Şoför Alımı

İşkur üzerinden şoför alımı yapılması için ilan yayımladı. Çakıllı Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda şoför alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

İşkur  üzerinden yayımlanan ilanda Kırklareli Çakıllı Belediyesi Personel Limited Şirketi Şoför alımı gerçekleştirileceğini bildirdi.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Sürücü belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan İkametgah Belgesi istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az bir yıldır Çakıllı sınırları içinde ikamet etmiş olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılmış olması zorunludur.                                                                                                                                       
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması zorunludur.
BAŞVURU BİLGİLERİ 
İlan için son başvuru tarihi 15 Ocak 2021 olarak belirtilmiş olup başvurmak isteyen kişilerin başvuru belgelerini Cumhuriyet Mh. Vize Cd. No:6 Çakıllı Vize Kırklareli 

cakilli-sofor.png

Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2021