Belediye Başkanlığı Sürekli Veteriner Alımı

Belediye Başkanlığı Sürekli Veteriner Alımı

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında veteriner alımı yapıyor İzmir Beydağ Belediyesi. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde..

İŞKUR üzerinden İzmir iş ilanları kapsamında Beydağ Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda veteriner alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Veteriner alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Veteriner alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Veteriner alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Veteriner alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 16.02.2021günüdür. 
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnini aşağıdadır

izmir-beydag-beldediyesi-veteriner-alimi-ilani.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2021