Belediye Bünyesine Türkiye Genelinden En Az Lise Mezunu Çok Sayıda İtfaiye Eri Alınıyor

Belediye Bünyesine Türkiye Genelinden En Az Lise Mezunu Çok Sayıda İtfaiye Eri Alınıyor

Yerel yönetimler tarafından yapılan en son ilan ile en az lise mezunu çok sayıda itfaiye eri daimi kamu personeli alımı yapılıyor. Alınacak personel ilanının ayrıntıları haberimizde.

Sivas Belediyesi tarafından yerel yönetim iş ilanı ile Başkanlık bünyesine 657 sayılı DMK hükümlerine tabii olacak boş kadrolara 67 kişi itfaiye eri personeller alınacak.

İtfaiye Eri 40 kişi alımında adayların herhangi bir Önlisans programından mezun olması, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması, erkek olması, KPSS P93 puanı en az 60 puan olması şartı bulunmakta.

İtfaiye Eri 7 kişi alımında adayların İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön lisans programlarının birinden mezun olması, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması, kadın ve Erkek adaylar başvurabilecek, KPSS P93 puanı en az 60 puan olması şartı bulunmakta.

İtfaiye Eri 20 kişi alımında adayların Lise ve Dengi Okul Mezunu olması, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması, Erkek adaylar başvurabilecek, KPSS P93 puanı en az 60 puan olması şartı bulunmakta.

Adaylarda Aranan Özel Şartlar Şöyle;

Adayların ilan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olması,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte itfaiye eri için 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması şartları bulunmakta.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Başvuracak adaylar iş Talep Formunu  sivas.bel.tr internet adresinden temin edilecek,

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet biyometrik fotoğraf, belgelerini hazırlamaları gerekmekte.

 Adaylar yukarıda sayılan başvuru belgeleri evrakları ile 16 Mart 2020 tarihi ile 20 Mart 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar müracaatlarını yapabilirler. Başvuru belgelerini Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2020