Belediye Daimi Kadroda 5  Pozisyon 30 Personel Alımı Yapıyor 

Belediye Daimi Kadroda 5  Pozisyon 30 Personel Alımı Yapıyor 

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında daimi kadroda 30 personel alımı yapıyor Siirt Belediyesi.  Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden şehir iş ilanları kapsamında Siirt Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda kasiyer, garson, bulaşıkçı, temizlik işçisi olmak üzere kadrolu barista, elektrikçi, mutfak şefi,  muhasebe meslek elmanı, mutfak görevlisi / yardımcı mutfak personeli olmak üzere daimi kadroda 30 personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

** Siirt Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Siirt Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Siirt Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Siirt Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Siirt Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Siirt Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Alım Yapılan Pozisyonlar

Mutfak Görevlisi / Yardımcı Mutfak Personeli  24 Kişi - Gastronomi Veya Aşçılık Bölümü Mezunu
Muhasebe Meslek Elmanı 1 Kişi –En Az Önlians Mezunu
Mutfak Şefi 1 Kişi – Gastronomi Veya Aşçılık Bölümü Mezunu
Elektrikçi 1 Kişi – En Az Lise Mezunu
Barista 3 Kişi – En Az Lise Mezunu

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
Başvuru Bilgisi
Son başvuru tarihi 26.03.2021 günü olup başvurular online yapılacaktır.

siir-basvuru-001.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Resmi İlan
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2021