Belediye En Az Okur-Yazar 30 İşçi Alımı Başvuruları! Sona Eriyor

Belediye En Az Okur-Yazar 30 İşçi Alımı Başvuruları! Sona Eriyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 30 işçi alımı yapıyor Balıkesir Bandırma Belediyesi Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden Balıkesir iş ilanları kapsamında Bandırma Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 30 işçi alımı yapacağını duyurmuştur.

 

Genel Başvuru Şartları

 

** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Bandırma İnsan Kaynakları personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az okur-yazar olması zorunludur.

 

Adaylardan İstenilen Belgeler

 

** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Bandırma Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

 

Başvuru Bilgileri

 

Son başvuru tarihi 02.04.2021 olup, başvurular bik@bandirma.bel.tr adresine özgeçmiş gönderilerek yapılacaktır.

https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 02 Nisan 2021