Belediye İŞKUR İş Arayan Belgesiyle Personel Alıyor

Belediye İŞKUR İş Arayan Belgesiyle Personel Alıyor

İşkur üzerinden personel alımı için yayımlanan ilanlarla beyaz peynir ustası, üretim personeli, ekmek dağıtım personeli, ERP ve yazılım geliştirme uzmanı, ekmek sepetleme personeli alacak Bursa BESAŞ.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı 7 farklı personel alımı için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlar  kapsamında beyaz peynir ustası, üretim personeli, ekmek dağıtım personeli, ERP ve yazılım geliştirme uzmanı, ekmek sepetleme personeli alacak Bursa BESAŞ.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  İŞKUR iş arayan belgesi istenmektedir.
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Bursa BESAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Bursa BESAŞ personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 23 Temmuz 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Balat Mah. Osb Ali Osman Sönmez Bulvarı No:20 Nilüfer Bursa adresine yapılacaktır.
 

İLAN METNİ
https://media.iskur.gov.tr/47222/bursa-buyuksehir-belediyesi-besas-tic-as-23-07-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 23 Temmuz 2021

Popüler İlanlar