Belediye Kamu Kurumu 45 Yaş Sınır 20 İşçi Ve Memur Alımı

Belediye Kamu Kurumu 45 Yaş Sınır 20 İşçi Ve Memur Alımı

İŞKUR üzerinden Belediye Kamu Kurumu 20 personel alımı için Belediye personel alımı ilanları yayımladı. Birçok meslekten işçi ve memur alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden Belediye Kamu Kurumu 45 yaş sınır 20 personel alımı yapılması için Belediye personel alımı ilanları yayımladı. İlanlar kapsamında Kocaeli Nazende 10 servis elemanı (garson, komi, kasiyer, temizlik ve bulaşık personeli), 10 salon şefi, aşçı, aşçıbaşı, büro elemanı alacak.


BELEDİYE KAMU KURUMU BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
.

BELEDİYE KAMU KURUMU GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 23-45 yaş arası olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BELEDİYE KAMU KURUMU BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 27.12.2021 günü olup başvurular Hacı Osman Mah. Bağdat Cad. No:87 Körfez Kocaeli adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 27 Aralık 2021

Popüler İlanlar