Belediye Kurumu 11 Kamu Personeli  Alımı

Belediye Kurumu 11 Kamu Personeli Alımı

İşkur üzerinden Belediye kurumu tarafından kamu personeli alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana kapsamında 11 personel alacak Antalya Konyaaltı.

İşkur üzerinden Belediye kurumu tarafından  kamu personeli alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana kapsamında Antalya Konyaaltı11 personel alacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan İş Başvuru Formu istenmektedir.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Konyaaltı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.     

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Konyaaltı personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 7 Nisan  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  cigdem.bahadir@konyaalti.bel.tr adresine yapılacaktır..
antalya-1-003.pngantalya-2-003.png

Son Başvuru Tarihi: 07 Nisan 2021