Belediye Kurumu 3 Pozisyona 32 Personel Alımı

Belediye Kurumu 3 Pozisyona 32 Personel Alımı

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 32 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi, şoför, peyzaj mimarı alacak Adana Seyhan İmar.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 32 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Adana Seyhan İmar beden işçisi, ağır araç şoförü, peyzaj mimarı alacak.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Adana Seyhan İmar personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Adana Seyhan İmar personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 21 Mart 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  seyhanimar@hotmail.com adresine özgeçmiş gönderilerek  yapılacaktır.
adana-1.pngadana-2.pngadana-3.png

Son Başvuru Tarihi: 21 Mart 2021