Belediye Kurumu 35 Beden İşçisi Alıyor

Belediye Kurumu 35 Beden İşçisi Alıyor

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 35 işçi alımı yapılması için istanbul ve Ankara iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi alımı yapacak Ankara Yeşil Çubuk Gıda.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 35 işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi alımı yapacak Ankara Yeşil Çubuk Gıda.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  başvuru formu istenmektedir.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Yeşil Çubuk Gıda personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 20 Nisan  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Barbaros Mh. Ferda Sok. No:29 Çubuk Belediyesi Lojistik Merkez Binası Çubuk Ankara adresine yapılacaktır.
ankara-yesil.png

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2021