Belediye Kurumu 4 Branşta  7 Daimi Personel Alımı

Belediye Kurumu 4 Branşta 7 Daimi Personel Alımı

İşkur üzerinden 7 personel alımı için yayımlanan ilan kapsamında elektrik elektronik teknisyeni, kaynakçı, büro yönetimi ve sekreterlik, elektrik teknisyeni alacak Bursa BİNTED.

İşkur üzerinden Belediye Kurumu tarafından 7 daimi personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Bursa BİNTED elektrik elektronik teknisyeni, kaynakçı, büro yönetimi ve sekreterlik, elektrik teknisyeni alacak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  fotoğraflı özgeçmiş istenmektedir.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adayların il sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Bursa BİNTED personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Bursa BİNTED personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 10 Nisan  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  info@binted.com.tr adresine yapılacaktır.
bursa-binted-1.pngbursa-binted-2.pngbursa-binted-3.pngbursa-binted-4.pngbursa-binted-5.png

Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2021